logo

Regulamin

 Regulamin

Fundacja Akademia Piłkarska "PASJA" Hajnówka
W skrócie AP "PASJA"

 

 1. Każdy zawodnik AP "PASJA" zobowiązany jest godnie reprezentować akademię zarówno podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym;
 2. Każdy zawodnik akademii zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W związku z tym akademia zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, w tym obozy szkoleniowe oraz półkolonie w okresie wolnym od nauki;
 3. Każdego zawodnika obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię;
 4. Zawodnicy AP "PASJI" zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych;
 5. Zawodnicy przyjęci do Akademii zobowiązani są do zakupu oraz posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego Akademii Piłkarskiej PASJA. W jego skład wchodzą: dwie koszulki i spodenki treningowe z logo Akademii;
 6. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów;
 7. Podczas meczów i treningów, rodzice i opiekunowie, mają obowiązek przebywać w wyznaczonym przez trenera grupy miejscu;
 8. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów;
 9. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy w formie zajęć sportowych, obozów, półkolonii, zgrupowań;
 10. Wszelkie dolegliwości zdrowotne dziecka należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi;
 11. Opłata za uczęszczanie na zajęcia Akademii Piłkarskiej Pasja pobierana jest z góry za każdy miesiąc;
 12. W tytule przelewu należy wpisać: "Składka członkowska za: Imię, nazwisko, rocznik (lub nazwa grupy), miesiąc za który dokonywana jest wpłata;
 13. Wysokość składki wynosi 70 zł, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca;
 14. Składka członkowska dla rodzeństwa wynosi 120 zł;
 15. W przypadku złej sytuacji materialnej możliwe jest obniżenie składek lub jej całkowite zniesienie za okazaniem właściwych dokumentów;
 16. Pierwszy miesiąc treningów w AP PASJA jest bezpłatny;
 17. Warunkiem przyjęcia do AP PASJA jest dokonanie wpłaty wpisowego – 100 zł, otrzymując w zamian sprzęt treningowy;
 18. W przypadku braku wpłaty czesnego, Akademia Piłkarska PASJA zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach;
 19. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć należy powiadomić akademię piłkarską telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną na 14 dni przed ukończeniem szkolenia oraz uregulowanie płatności za szkolenie w AP "PASJA";
 20. Wszystkie sprawy bieżące, kwestie sporne odnośnie grupy treningowej rozstrzygają trenerzy prowadzący zajęcia w danej grupie, którzy posiadają upoważnienie zarządu fundacji Akademii PASJA;
 1. Szkółka zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników;
 2. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia ze szkółki piłkarskiej;
 3. Wypełnienie i podpisanie formularzu zgłoszeniowego do zajęć prowadzonych w ramach Akademii Piłkarskiej PASJA jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.